Wat gebeurt er in een zwart gat

Een zwart gat is een regio in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is, dat zelfs geen licht, kan ontsnappen. De grens rondom een zwart gat wordt de ‘’waarnemingshorizon’’ genoemd. Binnen deze horizon is de zwaartekracht zo intens dat zelfs licht niet snel genoeg kan bewegen om te ontsnappen, waardoor alles wat erin valt, inclusief licht wordt opgeslokt.

Hoe ontstaat een zwart gat

Een zwart gat ontstaat over het algemeen wanneer een massieve ster aan het einde van zijn levenscyclus instort onder invloed van zwaartekracht. Een ster wordt geboren uit een samentrekking van gas en stof in een interstellaire wolk. Tijden zijn levensduur ondergaat de ster nucleaire fusie in zijn kern, waar waterstof wordt omgezet in helium en andere zwaardere elementen. Na verloop van tijd raakt een ster door zijn kernbrandstof heen. Kleinere sterren, zoals de zon, ondergaan een geleidelijke transformatie waarbij ze uitzetten tot rode reuzen en vervolgens hun buitenste lagen afschudden om witte dwergen te vormen.

Bij massieve sterren (ongeveer meer dan drie de massa van de zon) is de zwaartekracht veel krachtiger. Wanneer deze sterren hun brandstof opgebruiken, kan de zwaartekracht de materie niet langer in evenwicht houden tegen de kernfusiedruk. De ster stort dan in onder zijn eigen zwaartekracht.

Als de ster voldoende massa heeft, kan de ineenstorting doorgaan totdat de materie wordt samengeperst tot een punt met oneindige dichtheid, wat we een ‘’singulariteit’’ noemen. Het gebied rond deze singulariteit vormt de waarnemingshorizon van het zwarte gat, waar niets kan ontsnappen.

Wat gebeurt er nou allemaal in een zwart gat?

Het binnenste van een zwart gat, met inbegrip van de regio rond de singulariteit (het punt van oneindige dichtheid in het centrum), is een van de meest mysterieuze en slecht begrepen aspecten van de natuurkunde. Onze huidige modellen, zoals de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, breken op dit punt mogelijk af, en het is te moeilijk om de precieze aard van wat er binnen een zwart gat gebeurt te beschrijven.

Het blijft een actief onderzoeksgebied, en toekomstige ontwikkelingen in de theoretische fysica kunnen mogelijk meer inzicht geven in de aard van zwarte gaten en wat er binnenin gebeurt.

Gerelateerde artikelen

previous
next
veelbelovende films 2024
Wat gebeurt er in een zwart gat?
NK biertappen
The line
Carbid schieten
Voetbal derby's
Snel een sixpack
Kevin Slowflowanimal
nieuwe formule 1 seizoen 2024
werk en gezin
up